×

Newsletter

Subscribe to Our Newsletter:

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) vydávame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a tiež v súlade Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kto sme?

Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú získavanie, uchovávanie, sprístupnenie, spracovanie a zmazanie osobných údajov v systémoch Prevádzkovateľa.

Vymedzenie základných pojmov

V týchto Zásadách používame na niektorých miestach pojmy, slová alebo slovné spojenia, ktoré majú rovnaký alebo podobný význam v celom texte týchto Zásad.

 • Webové stránky – sú webové stránky prevádzkované Prevádzkovateľom. Ich zoznam je súčasťou týchto Zásad.
 • Užívateľ a/alebo Užívatelia a/alebo Dotknutá osoba – je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi ktorúkoľvek z Webových stránok a tiež osoba, ktorá dala súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle týchto Zásad na konkrétny účel.
 • Vyhľadávacie roboty – sú automatizované služby tretích strán, ktoré slúžia na prehľadávanie Webových stránok automatizovaným spôsobom zvyčajne bez ľudského zásahu a tieto služby ukladajú, spracúvajú a zobrazujú informácie z Webových stránok v súlade s ich podmienkami.
 • Podmienky používania a právne dojednania – sú tieto Zásady.
 • Prevádzkovateľ –  je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva v informačných systémoch osobné údaje Užívateľov v zmysle týchto Zásad.

Prevádzkovateľmi sú:

 • MAPEKA, s.r.o., Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava, Slovensko, IČO: 36 688 843, Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42814/B. Viac sa dozviete na stránke www.mapeka.sk. Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov dpo@mapeka.sk.

Komentáre, multimédia a kontaktné formuláre

Komentáre – aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame?

Ak sa rozhodnete pridať ku ktorémukoľvek článku váš komentár tak sa v našich systémoch uloží IP adresa z ktorej ste príspevok pridali a tiež niektoré ďalšie informácie ako napríklad údaje o prehliadači, ktorý ste použili. Tieto údaje však využívame výhradne a len na ochranu pred spamom. Žiadne z údajov Užívateľov nezdieľame s treťou stranou s výnimkou údajov potrebných na vyhodnotenie toho, či ide o spam.

Vaše údaje máte vždy pod kontrolou a kedykoľvek nás môžete požiadať o výpis vašich komentárov, ktoré ste na Webových stránkach zanechali. O výpis môžete požiadať priamo cez nastavenia vo vašom Účte. Alebo môžete požiadať o výpis všetkých údajov, ktoré o vás máme uložené. To môžete urobiť na tejto stránke.

Ak sa rozhodnete pridať komentár môžeme vytvoriť anonymizovaný reťazec z vašej mailovej adresy. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Niektoré komentáre pridané na Webových stránkach môžu vyžadovať našu kontrolu a schválenie. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

 • Automattic – Zásady ochrany osobných údajov služieb od Automattic nájdeš na stránke prevádzkovateľa – pozrieť podmienky

Kontaktné formuláre – aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame?

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára sú všetky údaje vyplnené vo formulároch automaticky ukladané na náš server a posielané na spracovanie formou mailu alebo inou formou elektronického prenosu dát. Preto v kontaktných formulároch prosíme nikdy neposielajte dôverné informácie.

Údaje vyplnené vo formulároch použijeme iba na účel, na ktorý boli poskytnuté a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane. Údaje môže spracovať tretia strana iba v prípade ak sa týkajú služieb, ktoré neposkytujeme priamo, ale o ich poskytovanie sa stará tretia strana.

Súčasťou informácií, ktoré sa ukladajú pri odoslaní kontaktného formulára môžu byť údaje o vašej IP adrese, o použitom prehliadači a poskytovateľovi internetových služieb. Tieto údaje používame na rozlíšenie jednotlivých Užívateľov.

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára údaje z neho ukladáme po neobmedzenú dobu. V našich systémoch z bezpečnostných dôvodov ukladáme aj správy, ktoré vám posielame napríklad ako potvrdenie prijatia formulára, vybavenie vašej žiadosti, či samotný text odpovede, ak ste nás požiadali aj o odpoveď.

Spracovanie osobných údajov

Aké máme procesy pri úniku dát?

V prípade ak by sme mali čo i len podozrenie na únik dát okamžite informujeme o takomto úniku všetkých Užívateľov, ktorých sa únik môže týkať. Rovnako informuje príslušné úrady o úniku dát, jeho rozsahu a dotknutých Používateľoch.

Nemáme žiadny dosah na služby tretích strán, ktoré dokážu vyhodnocovať, ukladať a spájať verejne dostupné informácie kdekoľvek na Webových stránkach.

Aké automatizované spracovanie alebo profilovanie robíme s údajmi Používateľa?

Vaše údaje môžeme využiť na cielenie reklamy a môžeme ich využiť na vyhodnocovanie pre reklamné účely. V rámci spracovania vašich údajov môžeme vyhodnocovať údaje rovnakého charakteru ako je napríklad vek, miesto bydliska, zariadenie, ktoré používate na prístup a iné údaje, ktoré môžu byť pre určitú skupinu alebo časť našich Používateľov totožné či podobné.

Takto získane údaje môžu byť použité najmä, no nie len na prispôsobenie obsahu Webových stránok.

Ako obchodujeme s osobnými údajmi Používateľov?

Nijako. Vaše údaje sú vaše. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej tretej strane pokiaľ sa táto priamo nepodieľa na poskytovaní niektorej našej služby. Aj v tom prípade má takáto tretia strana prístup len k nevyhnutne dôležitým údajov na zabezpečenie prevádzky služby.

Ak niektorú zo služieb sprostredkuje akákoľvek tretia strana, tak vás o tom vždy zreteľne informujeme pred samotným využitím takejto služby a musíte súhlasiť s podmienkami využitia takejto služby.

Ako chránime vaše údaje?

Vaše diskrétne údaje ako je napríklad heslo sa do našich databáz ukladajú zaheslované a ani technická podpora ani akýkoľvek iní požívatelia k nim nemajú prístup.

Ak stratíte vaše heslo môžete samozrejme požiadať o jeho obnovu. Pôvodné heslo vám však nevieme opätovne poskytnúť keďže je zaheslované v našich systémoch.

Z akých tretích strán získavame údaje?

Údaje s tretích strán získavame najmä z analytických nástrojov na monitorovanie využívania služieb alebo na vyhodnocovanie návštevnosti Webových stránok.

 • Google – Právne informácie a informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci služieb Google – pozrieť podmienky

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho meta údaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť pozdržané na moderáciu.

Pre Užívateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich Webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich Profilu. Všetci Používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského mena). Administrátori Webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Všetky údaje sú uchovávané na dobu neurčitú – kým nepožiadate o ich vymazanie alebo ich z vášho Profilu nevymažete. Nezabudnite však, že Vyhľadávacie roboty môžu aj takto vymazané údaje naďalej uchovávať.

Aké práva máte nad vašimi údajmi?

Ak máte na ktorejkoľvek Webovej stránke Účet, alebo ste pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli.

Môžete rovnako požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Váš report potom obsahuje všetky údaje, ktoré o vás máme k dispozícii.

Kam posielame vaše údaje?

Komentáre a ďalší obsah Webových stránok návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Váš obsah tak môžeme dočasne alebo trvalo blokovať pre podozrenie, že ide o spam alebo pre podozrenie, že ste robot.

Ak váš obsah zablokujeme môžete sa na nás obrátiť a ak dokážete, že nejde o spam môžeme naše rozhodnutie prehodnotiť.

Vaše osobné údaje tiež môžu byť spracúvane službami tretích strán na automatické vyhodnocovanie aktivít a tiež napríklad objednávok. Takýto prenos vždy uskutočňujeme zabezpečeným spôsobom aby sme minimalizovali riziko straty, odcudzenia alebo neoprávneného získania údajov pri ich prenose.

Súbory cookies

Aké súbory cookies spracúvame?

Ak pridáte komentár na Webovej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste sa nemuseli opätovne prihlasovať pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak máte na Webovej stránke Účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho Účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Tieto súbory cookies sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na Webových stránkach môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a si prihlásený.

Ako nastaviť cookies vo webových prehliadačoch?

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo vašom internetovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies.

Aké cookies na webových stránkach využívame?

Na ukladanie osobných nastavení

Pomáhajú nám identifikovať vás ako unikátneho návštevníka, zapamätať si vaše nastavenia zvolené pri poslednej návšteve, napríklad rozloženie obsahu na stránke, výber konkrétnej polohy alebo predvyplnenie vašich prihlasovacích údajov.

Na vytváranie anonymných štatistických záznamov

Počas každej návštevy používajú naše Webové stránky analytický software. Medzi tieto patria napríklad Google Analytics, WordPress.com a ďalšie analytické nástroje. Ukladajú anonymné štandardné cookies, aby sme vedeli akú máme návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé. Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na vlastné technické a marketingové účely.

Na rozlíšenie anonymných a prihlásených návštevníkov

Naše Webové stránky používajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú rozpoznať vás buď ako anonymného alebo prihláseného návštevníka a zapamätať si vaše voľby (napr. meno používateľa) a umožňujú využívať rozšírené a osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa môžu použiť na zapamätanie zmien, ktoré ste urobili v nastaveniach stránky (napr. veľkosť zobrazenia, poradie zobrazenia a pod.). Údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom týchto cookies, sú anonymizované a nemôžu sledovať aktivity prehliadania na iných webových stránkach.

Na cielené zobrazovanie reklamy

Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na našich Webových stránkach na základe sledovania správania a vyhľadávania na internete, a to vďaka identifikácii v nastavení prehliadača. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného používateľa konkrétneho počítača. Reklamné cookies sa používajú aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovanie počtu Používateľov, ktorých zaujala. Na zobrazovanie reklám a inzercie využívame reklamnú službu Google AdSense a Etarget.

Ako cookies tretích strán využívame?

Webové stránky využívajú službu Google Analytics a tiež nástroj WordPress.com na vyhodnocovanie aktivít a návštevnosti. Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám Užívateľa, naša Webová stránka zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti Google dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies.

Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb. Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto Webovej stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie Webovej stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi Webovej stránky poskytol ďalšie služby spojené s jej používaním.

Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Zaznamenávaniu údajov cookies vzťahujúcich sa na vaše používanie Webovej stránky môžete zabrániť aj nainštalovaním modulu prehliadača prostredníctvom nasledujúceho odkazu: na stránke Google. Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na stránke Google.

Naše kontaktné údaje

Naše kontaktné údaje a aktualizácia Zásad

Kontaktovať nás môžete pomocou kontaktného formulára.

Alebo nás môžete kontaktovať nasledovne:

 • Pošlite SMS: +421 908 112 860,
 • Mail: dpo@mapeka.sk,
 • WhatsApp: +421 908 112 860.

Tieto Zásady vstúpili do platnosti 31.01.2021 00:01. Od tohto momentu sa na všetkých Používateľov vzťahujú tieto aktualizované Zásady.

Zásady sme dopĺňali o nové a presnejšie informácie a tiež sa pridali nové ustanovenia, ktoré sa týkajú napríklad nastavenia niektorých informácií.

Spresnili sme tiež informácie, ktoré o vás zbierame a ukladáme a tiež sme spresnili čo s vašimi údajmi robíme. Opravili sme aj niektoré chyby, ktoré ste nám nahlásili. Nemenili sme spôsob ani rozsah spracovania vašich údajov.

Doplnili sme tiež informácie o všetkých Webových stránkach.

V prípade žiadosti o kópiu vašich údajov môžete využiť formulár. Rovnako môžete využiť formulár v prípade ak požadujete výmaz vašich osobných údajov.

Výpis alebo výmaz

V zmysle týchto Zásad ochrany osobných údajov môžete požiadať o výpis alebo výmaz osobných údajov.

O výpis alebo odstránenie osobných údajov môžete požiadať zaslaním mailu na dpo@slobodnaeuropa.eu. V svojej žiadosti musíte uviesť mailovú adresu, ktorej sa požiadavka na výpis alebo výmaz osobných údajov týka a či chcete len výpis alebo údaje vymazať.

Prevádzkovateľ výpis osobných údajov poskytne bezodkladne a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o výpis osobných údajov. Po spracovaní žiadosti o výpis osobných údajov bude na mailovú adresu, ktorej sa výpis osobných údajov týka, bude na mailovú adresu uvedenú v žiadosti zaslaná linka pre potvrdenie žiadosti. Po jej potvrdení bude k dispozícii výpis osobných údajov.

V prípade žiadosti o výmaz osobných údajov bude takáto žiadosť o výmaz osobných údajov spracovaná bezodkladne a to v lehote do 30 dní od obdržania žiadosti o výmaz osobných údajov. Po spracovaní žiadosti o výmaz osobných údajov bude na mailovú adresu, ktorej sa výmaz osobných údajov týka, bude na mailovú adresu uvedenú v žiadosti zaslaná linka pre potvrdenie žiadosti. Po potvrdení dôjde k výmazu osobných údajov.

Žiadosť o výpis alebo výmaz osobných údajov je možné posielať:

 • Mailom na dpo@mapeka.ak,
 • Alebo poštou na adresu prevádzkovateľa: MAPEKA, s.r.o., Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava, Slovensko.
 • Marcheggská 88/A, 900 31 Stupava

 • +421 901 700 931

 • info@kovovyroba.sk

Kde nás nájdete